Szklany klosz的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Szklany klosz'的所有版本 限于: 全世界的图书馆
格式
显示的版本共有599 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版 图书馆
1. The bell jar : a novel 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath; Fran McCullough; Lois Ames
  打印图书 : 小说
英语
2013
50th anniversary ed
 
New York : HarperPerennial
 
Macalester College
2. Glaskupan. 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath; Christina Liljencrantz
  打印图书 : 小说
瑞典语(Swedish)
2022
 
Albert Bonniers Förlag
 
WorldCat图书馆
3. Szklany klosz 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath; Mira Michałowska; Wydawnictwo Marginesy.
  打印图书 : 传记 : 小说
波兰语(Polish)
2022
Wydanie drugie
 
Warszawa : Marginesy
 
WorldCat图书馆
4. al-Jaras al-zujājī 著者: Sylvia Plath
著者: بلاث, سیلفیا Sylvia Plath
  打印图书 : 小说
阿拉伯语(Arabic)
2020
 
Beirut : Dār al-Rāfidayn
 
WorldCat图书馆
5. De glazen stolp 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath; René Kurpershoek
  打印图书
荷兰语(Dutch)
2019
 
Amsterdam De Bezige Bij
 
WorldCat图书馆
6. Quả chuông ác mộng : tiểu thuyết 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath; Quế Chi Trần
  打印图书 : 小说
越南语(Vietnamese)
2019
 
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Hội Nhà Văn
 
WorldCat图书馆
7. La campana de cristal 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath
  电子图书 : 文献 : 小说
西班牙语
2019
 
 
WorldCat图书馆
8. La campana de cristal 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath; Eugenia Vázquez Nacarino; Aixa de la Cruz
  打印图书 : 小说
西班牙语
2019
Primera edición: octubre de 2019
 
Barcelona Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
 
WorldCat图书馆
9. Zhong xing zhao 著者: Sylvia Plath.
著者: 普拉斯 (Plath, Sylvia) Sylvia Plath.; Xiang Tang
  打印图书
中文
2019
Di 1 ban
 
译林出版社, Nanjing : Yi lin chu ban she
 
WorldCat图书馆
10. La campana de cristal 著者: Sylvia Plath
著者: Sylvia Plath; Eugenia Vázquez Nacarino
  打印图书 : 小说
西班牙语
2019
Primera edición: octubre de 2019
 
Barcelona : Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
 
WorldCat图书馆
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.